2.5 DEN OÄNDLIGA INTÄKTSLOOPEN

Byta BaseStaX mot Collector StaX

Köpare kan köpa CollectorStaX antingen med fiat-valuta eller genom att konvertera BaseStaX till CollectorStaX.

Till exempel kan tio BaseStaX bytas ut mot en CollectorStaX.

Att byta BaseStaX mot CollectorStaX skapar en "oändlig" intäktsslinga för StaX-emittenterna eftersom dessa BaseStaX återlistas av en handelsbot på TheXchange och säljs vidare till en 90/10-delning till emittentens fördel.

Last updated