2.4.1 BaseStaX

Varje emittent av StaX får 100 000 BaseStaX som handlas via StaX.app på TheXchange kommer.

Efter lanseringen av en emittents BaseStaX säljs 50 000 genom en 10-dagars global holländsk online-auktion. Denna mekanism bestämmer startpriset till vilket din BaseStaX kommer att handlas på andrahandsmarknaden. Balansen frigörs över tiden när vissa milstolpar i en emittents karriär uppnås.

StaX-emittenter kan erbjuda; Premiuminnehåll, dedikerade verktyg och direktåtkomst online för att ansluta och interagera med sina fans på dynamiska och meningsfulla sätt.

Emittentens prestanda, popularitet och användbarhet driver dess StaX attraktionskraft och därmed efterfrågan. Ju högre efterfrågan, desto högre marknadspris. Galet lätt!

StaX-köpare är inte på något sätt involverade i StaX-utgivarens nuvarande eller framtida intäkter. VirtualStaX är inte värdepapper.

StaX-emittenter får 90 % av de totala intäkterna från deras BaseStaX och en handelsavgift på 1 % på alla framtida peer-to-peer-transaktioner från tredje part.

Last updated