2.4 TYPER AV STAX

BaseStaX

StaX-emittenter kommer att få en fastw mängd fungible sociala tokens (BaseStaX) som präglas på Telos blockchain, som kommer att präglas på TheXchange via StaX.app

CollectorStaX

Emittenter kan också utfärda olika typer av icke-fungibla tokens (digitala NFT-samlarobjekt) via StaX.app

Last updated