4.6 TURNCOIN-VÄRDERING

Det slutliga värdet av TurnCoin kommer att bestämmas av expansionen och den globala introduktionen av VirtualStaX affärsmodell.

TurnCoins värde är baserat på nuvärdet av framtida kontanter som genereras av VirtualStaX-försäljning över hela världen. Detta innebär att framtida månatliga TurnCoin-avkastning diskonteras till en konservativ kurs för att få ett rimligt värde i nuet.

Det verkliga underliggande värdet av TurnCoin är rotat i det faktum att det är en digital säkerhet, inte en kryptovaluta, och att dess värde och avkastning drivs av VirtualStaX; En verklig praktisk tillämpning av blockchain-teknik som gäller för varje person i världen med en smartphone.

Last updated