4.4.2 Värdestegring av tillgångar

Uppskattning

När fler människor runt om i världen självpublicerar StaX och fler kategorier av VirtualStaX läggs till StaX.app, kommer månadsintäkterna från TurnCoin att öka, vilket borde leda till en ökning av TurnCoins värde.

Last updated