4.4.1 Månatliga avkastningar

Perpetual Cash

Returns TurnCoin-innehavare betalad av bruttoandelen av världens vinstandel 100% av vinsten i månaden 1:a varje månad kl. 04:44 SAST i USDC via SmartContracts.

Hur bestäms den månatliga TurnCoin-avkastningen?

Global bruttointäkt ÷ 1B TurnCoin = Månatlig intäkt per TurnCoin

t.ex. 3,25 miljarder USD (Intäkt) ÷ 1B TurnCoin = 3,25 USD Månatlig intäkt per TurnCoin

Varje gång TheXchange genererar 1 miljard USD i bruttointäkter över hela världenfår TurnCoin-innehavare en avkastning på 1,00 USD/TurnCoin.

Last updated