4.3 TURNCOIN TOKENOMICS

Det finns ett tak på 1 miljard TurnCoin som inte kan ökas eller minskas.

45 % av TurnCoin kan handlas och distribueras till TheXchange; Investerare, arrangörer, partners och tjänsteleverantörer.

55% av TurnCoin är icke-omsättbara, permanent blockerade och ägs av TheXchange.Syftet med det låsta TurnCoin är att finansiera global filantropi och finansiera det pågående; Utveckling, förvaltning, drift och global expansion av TheXchange & VirtualStaX.

Last updated