4.2 HUR TURNCOIN GENERERAR INTÄKTER

TheXchange genererar globala intäkter från:

10,0 % noteringsavgift från försäljningen av varje såld BaseStaX.

10.0% noteringsavgift från försäljningen av varje såld CollectorStaX NFT.

2.0% licensavgift vid återförsäljning av varje CollectorStaX NFT.

5.0% påslag på emittentens transaktioner – råvaror och memorabilia.

1.5% transaktionsavgift beräknad på plattformens totala transaktionsvolym.

100 % av globala intäkter (bruttointäkter) som genereras av TheXchange betalas ut till TurnCoin-innehavare.

TurnCoin är en bruttovinstdelnings digital säkerhet som erbjuder innehavare en evig månatlig kontantutbetalning, driven av den revolutionerande VirtualStaX affärsmodellen.

Last updated