4.1 TURNCOIN – DIGITAL SÄKERHET

TheXchange är holdingbolaget som äger och driver VirtualStaX-ekosystemet.

TurnCoin är TheXchanges digitala säkerhet.

  • TurnCoin är inte en kryptovaluta.

  • TurnCoin är inte en digital valuta.

TurnCoin är en lagkompatibel digital säkerhet som driver TheXchange & VirtualStaX över hela världen. Det är en ERC-20 digital säkerhetstoken präglad på Ethereum blockchain.

TurnCoin genererar kapital för att göra det; Utveckling, marknadsföring och administration av TheXchange över hela världen.

Last updated