Införandet

Friskrivning:

Översättningar av whitepaper till andra språk än engelska är endast avsedda som en bekvämlighet för den icke-engelskläsande allmänheten och är inte juridiskt bindande. Vi har försökt att tillhandahålla en korrekt översättning av originalmaterialet på engelska, men på grund av nyanserna i översättningen till ett främmande språk kan det finnas små skillnader. I händelse av avvikelser mellan detta översatta dokument och det engelska originalet kommer det engelska originalet att gälla.

I en värld av talanger

Det finns miljarder begåvade människor i världen. Tänk på detta: Bara i de 100 bästa sporterna finns det 98 miljoner proffs och 1,3 miljarder amatörer.

Tillämpa nu dessa siffror på alla branscher du kan tänka dig: sport, musik, konst, underhållning, affärer, innovation, influencers och mer. I varje stad, i varje land, på varje kontinent...

Men majoriteten kommer aldrig att nå sin fulla potential. Varför? De saknar möjligheter; till följd av ekonomi, till följd av omständigheter eller helt enkelt oupptäckt.

Tänk om det fanns ett sätt att ändra detta?

Nu finns det ett sätt.

Vi introducerar VirtualStaX och TurnCoin, den digitala säkerheten som driver tekniken bakom en global rörelse som kommer att påverka miljarder människors liv och förändra världen!

Last updated