2.4 ΤΥΠΟΙ STAX

BaseStaX

Οι εκδότες StaX θα λάβουν μια σταθερή ποσότητα ανταλλάξιμων κοινωνικών token (BaseStaX) που εκδόθηκαν στο Telos blockchain, τα οποία θα εκδοθούν στο TheXchange μέσω StaX.app

CollectorStaX

Οι εκδότες μπορούν επίσης να εκδίδουν διαφορετικούς τύπους μη ανταλλάξιμων διακριτικών (ψηφιακά συλλεκτικά NFT) μέσω StaX.app

Last updated