4.6 ΕΚΤΙΜΗΣΗ TURNCOIN

Η απολυτη αξία του TurnCoin θα καθοριστεί από την επέκταση και την παγκόσμια υιοθέτηση του επιχειρηματικού μοντέλου VirtualStaX.

Η αξία του TurnCoin βασίζεται στην παρούσα αξία των μελλοντικών μετρητών που δημιουργούνται από τις πωλήσεις VirtualStaX παγκοσμίως. Αυτό σημαίνει ότι οι μελλοντικές μηνιαίες επιστροφές TurnCoin προεξοφλούνται με συντηρητικό επιτόκιο για να λάβουν μια λογική αξία στο παρόν.

Η πραγματική υποκείμενη αξία του TurnCoin έχει τις ρίζες της στο γεγονός ότι είναι ψηφιακή ασφάλεια, όχι κρυπτογράφηση, και ότι η αξία και η απόδοσή του καθοδηγείται από το VirtualStaX. μια πραγματική πρακτική εφαρμογή της τεχνολογίας blockchain που εφαρμόζεται σε κάθε άτομο στον κόσμο με ένα smartphone.

Last updated