4.4.2 Εκτίμηση περιουσιακών στοιχείων

Εκτίμηση

Καθώς περισσότεροι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο αυτοδημοσιεύουν το StaX και περισσότερες κατηγορίες VirtualStaX προστίθενται στο StaX.app, τα μηνιαία έσοδα από το TurnCoin θα αυξάνονται, γεγονός που θα οδηγήσει σε αύξηση της αξίας του TurnCoin.

Last updated