4.2 ΠΩΣ ΤΟ TURNCOIN ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΕΣΟΔΑ

Το TheXchange παράγει παγκόσμια έσοδα από:

10.0% χρέωση καταχώρησης από την πώληση κάθε BaseStaX που πωλείται.

10.0% προμήθεια εισαγωγής από την πώληση κάθε CollectorStaX NFT που πωλείται.

2.0% τέλος άδειας κατά τη μεταπώληση κάθε CollectorStaX NFT.

5.0% προσαύξηση στις συναλλαγές του εκδότη – εμπορεύματα και αναμνηστικά.

1.5% προμήθεια συναλλαγής που υπολογίζεται επί του συνολικού όγκου συναλλαγών της πλατφόρμας.

Το 100% των παγκόσμιων εσόδων (ακαθάριστα έσοδα) που παράγονται από το TheXchange καταβάλλεται στους κατόχους TurnCoin.

Το TurnCoin είναι μια ψηφιακή ασφάλεια διαμοιρασμού ακαθάριστου κέρδους που προσφέρει στους κατόχους μια διαρκή μηνιαία πληρωμή σε μετρητά, που υποστηρίζεται από το επαναστατικό επιχειρηματικό μοντέλο VirtualStaX.

Last updated