Sissejuhatus

Vastutusest loobumine::

Valge raamatu tõlked muudesse keeltesse kui inglise keel on mõeldud üksnes mugavuseks muule kui inglise keelt lugevale üldsusele ega ole õiguslikult siduvad. Oleme püüdnud pakkuda algmaterjali täpset tõlget inglise keelde, kuid võõrkeelde tõlkimise nüansside tõttu võivad esineda väikesed erinevused. Kui selle tõlgitud dokumendi ja ingliskeelse originaali vahel esineb lahknevusi, on ülimuslik ingliskeelne originaal.

Maailm

Maailmas on miljardeid andekaid inimesi. Mõelge kasvõi sellele: ainuüksi 100 parima spordiala hulgas on 98 miljonit professionaali ja 1,3 miljardit amatööri.

Rakendage neid numbreid mis tahes elualadele: sport, muusika, kunst, meelelahutus, äri, innovatsioon, suunamudimine ja teised. Igas linnas, igas riigis, igal mandrill...

Kuid enamus inimestest ei saavuta kunagi oma täit potentsiaali. Miks? Puuduvad võimalused; raha või erinevate asjaolude tõttu.

Mis siis, kui seda saaks muuta?

Nüüd on see võimalik.

Tutvustame VirtualStaX’i ja TurnCoin’i, globaalset liikumist mille taga on digitaalse turvalisusega tehnoloogia, mis mõjutab miljardeid elusid ja muudab maailma!

Last updated