2.5 ANG WALANG HANGGANANG LOOP NG KITA

Pagpapalit ng BaseStaX para sa Collector StaX

Maaaring bumili ng CollectorStaX ang mga mamimili gamit ang fiat currency o sa pamamagitan ng pag-convert ng BaseStaX sa CollectorStaX.

Halimbawa, ang sampung BaseStaX ay maaaring palitan ng isang CollectorStaX.

Ang pagpapalit ng BaseStaX para sa CollectorStaX ay lumilikha ng isang "walang katapusan" na loop ng kita para sa mga nag-isyu ng StaX dahil ang mga BaseStaX na ito ay muling inilista ng isang trading bot sa TheXchange at muling ibinebenta sa isang hating 90/10 pabor sa nagbigay.

Last updated