2.4.2 CollectorStaX

Disclaimer: Ang nabanggit na CollectorStaX ng Patrick Mahomes ay naglalaman ng mga imahe na ginagamit lamang at eksklusibo para sa mga layuning naglalarawan at nagpapakita. Ang mga imahe na ginamit dito ay maaaring maglaman ng mga karapatan sa intelektwal na ari arian ng third party at ang paggamit nito ay hindi nagpapahiwatig sa anumang paraan na ang CollectorStaX Issuer doon ay nagmamay ari o nakakuha ng mga lisensya ng third party upang gamitin ang mga karapatan na nakapaloob dito.

Ang isang issuer ay maaari ding mag-isyu ng sarili ng iba't ibang uri ng mga digital collectible na tinatawag na CollectorStaX (NFT), bawat isa ay may sariling utility:

  • Eksklusibong Nilalaman

  • VIP Access

  • Mga Live na Broadcast

  • Mga pamigay

  • Mga paligsahan

  • Mga chat

  • Pagboto at higit pa

Last updated