4.6 PAGPAPAHALAGA NG TURNCOIN

Ang tunay na halaga ng TurnCoin ay matutukoy sa pamamagitan ng pagpapalawak at pandaigdigang paggamit ng modelo ng negosyo ng VirtualStaX.

Ang halaga ng TurnCoin ay batay sa kasalukuyang halaga ng hinaharap na cash na nabuo ng mga benta ng VirtualStaX sa buong mundo.

Nangangahulugan ito na ang buwanang pagbalik ng TurnCoin sa hinaharap ay may diskwento sa isang konserbatibong rate upang makakuha ng makatwirang halaga sa kasalukuyan.

Last updated