4.4.2 Pagpapahalaga sa Asset

Pagpapahalaga

Habang mas maraming tao sa buong mundo ang self-publish StaX at mas maraming kategorya ng VirtualStaX ang idinaragdag sa StaX.app, tataas ang buwanang kita mula sa TurnCoin, na dapat humantong sa pagtaas ng halaga ng TurnCoin.

Last updated