4.4.1 Buwanang Ani

Perpetual Cash Yields

Ang mga may hawak ng Returns TurnCoin ay nagbabahagi ng 100% ng kabuuang kita ng mga kalahok sa mundo

sa pamamagitan ng buwanang pagbabalik na binabayaran sa ika-1 ng bawat buwan sa 4:44am SAST sa USDC sa pamamagitan ng SmartContracts.

Paano tinutukoy ang buwanang TurnCoin Yield?

Global Gross Revenue รท 1B TurnCoin = Buwanang Kita sa bawat TurnCoin

hal $3.25B (Kita) รท 1B TurnCoin = $3.25 Buwanang Kita bawat TurnCoin

Sa bawat oras na ang TheXchange ay bumubuo ng $1B sa kabuuang kita sa buong mundo

Ang mga may hawak ng TurnCoin ay binabayaran ng $1.00/TurnCoin

Last updated