4.1 TURNCOIN – DIGITAL SEGURIDAD

Ang TheXchange ay ang holding company na nagmamay-ari at nagpapatakbo ng VirtualStaX ecosystem.

Ang TurnCoin ay digital security ng TheXchange.

  • Ang TurnCoin ay hindi isang cryptocurrency.

  • Ang TurnCoin ay hindi isang digital na pera.

Ang TurnCoin ay isang digital na seguridad na sumusunod sa batas na nagpapagana sa TheXchange at VirtualStaX sa buong mundo. Ito ay isang ERC-20 digital security token na ginawa sa Ethereum blockchain.

Binubuo ng TurnCoin ang kapital upang gawin ito; Pag-unlad, promosyon at pangangasiwa ng TheXchange sa buong mundo.

Last updated